Priser

  • Regnskabsmæssig assistance: Fra 600 kr/time + moms.
  • Typisk årligt prisniveau (inkl. bogføring, moms, regnskab og selvangivelse) ved ca. 150 bilag: Ca. 20.000 kr. + moms.
  • Øvrige opgaver er afhængig af kompleksitet.